A tots i totes els Monitors/ores: alguns canvis importants a les titulacions!

Des de l’Escola de Cases – EAJ de la FVCJ compartim amb tots vosaltres, monitors/es, directors/ores, animadors juvenils i altres, informació que vos pot ser d’interés sobre la situació de les noves titulacions de TEMPS LLIURE conseqüència del Decret 86/2015 que desplega reglamentàriament la llei de Joventut de la CV.

 

CABECERA-FACEBOOK

___________________________________

Els cursos acreditats per GVA jove.IVAJ, des del 9 de juny de 2015 s’anomenaran DIPLOMES, i seran els següents:

DIPLOMA de “Monitor o Monitora d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil” que tindrà una duració de 310 hores, s’adequarà al que establix l’annex I del Reial Decret 1537/2011, de 31 d’octubre, per al Curs de Dinamització d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil, i contindrà els mòduls formatius següents:

 1. MF1866_2. Activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil (60 hores).
 2. MF1867_2. Processos grupals i educatius en el temps lliure infantil i juvenil (30 hores).
 3. MF1868_2. Tècniques i recursos d’animació en activitats de temps lliure (60 hores).
 4. MP0270. Mòdul de pràctiques professionals no laborals de dinamització d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (160 hores).

Este curs capacita per a organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de temps lliure educatiu, dirigides a la infància i la joventut, en el marc de la programació general d’una organització, aplica les tècniques específiques d’animació grupal, incidix explícitament en l’educació en valors i atén les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

DIPLOMA de “Director o directora d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil” que tindrà una duració de 410 hores, s’adequarà al que establix l’annex II del Reial Decret 1697/2011, de 18 de novembre, per al Curs de Direcció i Coordinació d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil, i contindrà els mòduls formatius següents:

 1. MF1867_2. Processos grupals i educatius en el temps lliure infantil i juvenil (30 hores).
 2. MF1868_2. Tècniques i recursos d’animació en activitats de temps lliure (60 hores).
 3. MF1869_3. Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de temps lliure infantil i juvenil (120 hores).
  1. UF1947. Contextualització del temps lliure infantil i juvenil en l’entorn social (50 hores).
  2. UF1948. Programació, execució i difusió de projectes educatius en el temps lliure (70 hores).
 4. MF1870_3. Coordinació i dinamització de l’equip de monitors i monitores de temps lliure (80 hores).
 5. MP0410. Mòdul de pràctiques professionals no laborals de direcció i coordinació d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil
  (120 hores).

Este curs capacita per a planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de temps lliure educatiu, dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, així com assumir la creació, el control i la dinamització de l’equip de personal monitor.

 

 

Què passa si tinc una titulació anterior homologada per l’IVAJ?

Les titulacions anteriors es consideren equivalents a les actuals, i per tant no has de fer res amb el teu títol: Continua sent igualment vàlid.

 

 

I si sóc TASOC o tinc altres títols de Monitor?

Ací ve la part interessant: Pensa que com els nous DIPLOMES de les Escoles d’Animació s’han dissenyat per mòduls, ara és més fàcil identificar en quins estudis estan continguts els mateixos mòduls formatius i unitats de competència, i per tant podries acreditar parts o fins i tot estudis complets.

– si tens un cicle formatiu de TASOC (Tècnic en Animació Sociocultural), aquest FP també ha canviat, i está contingut en el nou “Tècnic en Animació Sociocultural i Turística”. El teu títol de TASOC és equivalent, com s’explica al Real Decreto 1684/2011, de 18 de noviembre.

– Com els cicles formatius estan formats a la vegada per mòduls, és senzill veure les equivalències. Aquest Real Decret especifica, quines són les QUALIFICACIONS PROFESSIONALS COMPLETES incloses en eixe títol, i una d’elles seria la de “Director o directora d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil”. Però no és la única, llig el Decret.

– Per tant si eres TASOC, ja tens acreditats els mòduls corresponents al “Director d’Activitats de TL Educatiu Infantil i Juvenil”, amb el BOE acompanyant el títol. Això, segons consta al Decret de Joventut, és considera equivalent al Diploma de Director/a.

 

Ara tinc un lio. Què és una qualificació professional?

La qualificació professional és la definició estàndard oficial del conjunt de competències que són necessàries per portar a terme les activitats relacionades amb una determinada professió o lloc de treball.

Les competències d’una persona comprenen tots els coneixements, habilitats i actituds que ha anat adquirint al llarg de la seua vida laboral, formativa i personal, mitjançant diferents vies, aprenentatges i experiències, tant formals com informals.

Es considera que una persona està qualificada professionalment quan, en el desenvolupament de la seua activitat laboral, obté resultats satisfactoris d’acord amb els corresponents requeriments d’eficiència, eficàcia i qualitat.

Les certifica el SERVEF o les acrediten procediments administratius. Estan pensades per a la gent que té molta experiència laboral i poca o cap titulació oficial.

Existeix una Qualificació Professional anomenada “Dinamitzador/a d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil” i altra anomenada “Director o directora d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil”, i contenen exactament les mateixes Unitats de Competència que els diplomes de les Escoles de Formació homologades per GVA.IVAJ. Per tant, es consideren titulacions equivalents segons el Decret.

 

 

Ho he entés. I si sóc Monitor/a (o equivalent) i vull cursar el Director/a?

En eixe cas, hi ha 2 mòduls formatius (carinyosament els direm el 67 i el 68) que ja hauries cursat al teu Diploma de Monitor (o equivalents! és a dir, títols antics també) que sumen 90 hores, i que no hauries de tornar a cursar. Ocorre el mateix a l’inversa: si curses primer el Director i després fas el Monitor.

Però és molt important que sàpigues que si eres Director/a, et falta el mòdul “66” i el mòdul de Pràctiques per ser Monitor.

 

 

Més informació:

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17620

Decret 86/2015 que desplega reglamentàriament la llei de Joventut de la CV

boe del TASOC-T

무료 vpn