11 de març de 2015

Guia per a unes correctes pràctiques de Monitor de temps lliure

Per a fer correctament les teves pràctiques del curs de Monitor de Temps Lliure, hauràs de fer dos coses molt fàcils:

1. Explicar-nos en que consisteixen les teues pràctiques (utilitza l’informe d’inici). Aquest document el necessitem original, per tant, envia’l per correu postal o porta’l en mà a:

Escola de Cases

Camí les Simetes nº14

46940 Manises (València)

En cas que hi haja algun problema ens posarem en contacte amb tu abans de 10 dies.

curs beni2. Una vegada has acabat les teves pràctiques has d’enviar-nos la teva memòria (en format digital, al correu escoladecases@gmail.com o escola@casesdejoves.org) i l’informe final de pràctiques (en original, per correu postal). La data d’entrada de l’últim document serà la data oficial de recepció de tota la documentació. Envia la memòria en format pdf, menor de 10mb i en un sol arxiu.

La primera pàgina del document contindrà necessàriament:

  • Títol del projecte de pràctiques,
  • Nom i cognoms,
  • Lloc i any on cursares la fase teòrica,
  • Dates i entitat on has fet les pràctiques.

Per a fer una memòria adequada tingues en compte que:

  • No és memòria d’avaluació de pràctiques el PROJECTE DE L’ACTIVITAT.
  • Pot ser-te útil fer un diari de la teva estada en pràctiques, que et pot servir per fer una millor memòria. En cap cas aquest diari valdrà com a memòria.
  • Evita les recopilacions extenses de fotografies. Acompanyar el text amb fotos està bé, però una memòria no és un àlbum fotogràfic.
  • Durant les teves pràctiques has de dur algunes fitxes com la d’activitat (preparació i avaluació) i la de seguiment del grup, que t’hem donat a la fase teòrica. Les utilitzaràs per a traure conclusions a la memòria.
  • Una memòria avaluació de pràctiques AVALÚA: prenent com a referència el PROJECTE, comenta el grau de compliment del que allí s’havia previst; valora els canvis; interpreta totes les anotacions que s’han fet a les fitxes que el projecte proposa; fa propostes de millora per a cada punt del projecte.

 

Hauràs d’avaluar (i no repetir el que posa al projecte):

L’anàlisi de la realitat, els objectius, la metodologia, la programació d’activitats i la mateixa avaluació.

Afegiràs una valoració personal i unes xicotetes directrius o idees de com creus que haurà de continuar-se el projecte a partir d’on tu l’has deixat.

Finalment, pensa que aquest procés no és immediat, així que et recomanem que no deixes l’enviament dels documents per a l’últim mes del termini establert (2 anys justos a contar a partir de la data d’acabament de la fase teòrica).

Molta sort!

무료 vpn